2023-cü ilə planlaşdırılmış əmək miqrantlarının sayı çatmadı

Фото: Информационный центр правительства Москвы/Алексей Шанин

RF Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmriylə 2023-cü ildə əmək miqrantlarının cəlb edilməsinə kvotalar artırılmışdır. Kvotanın əvvəlki versiyasında 2022-ci ilin dekabrında formalaşdırılmışdılar. Kvotanın ehtiyatı bütovlükdə Rusiya Federasiyası üzrə 10 355-ə qədər 17 901 vahid ilə azaldı. Bu o deməkdir ki, Rusiyaya il ortalarında 7 546 xarici işçi əlavə olaraq lazım oldu. Moskva vilayəti ən uzağı görməyən oldu, harada kvotalar 2 971 vahiddə artırılmışdı, 8 759-dən 11 730-a qədər (33,9 %). Maraqlıdır ki, Moskva ətrafında təbii və mühəndislik elmləri sahəsində mütəxəssislərə ehtiyac azaldı. Amma fəhlələrə ehtiyac az qala iki dəfə artdı, 5 763-dən 10 459 vahidə qədər. Moskvada kvotaların miqdarı 321 vahiddə artdı, 3 898-dən 4 219-a qədər (8,2 %).

Источник